Quy định và hình thức thanh toán

 1. ĐỐI VỚI KHÁCH MUA HÀNG TẠI CỬA HÀNG

Kamala chỉ có 1 (một) cửa hàng kinh doanh chính thức đặt tại 45 đường 3/2, phường 11, quận 10, TP. HCM.

 1. Đối với sản phẩm được thiết kế và chế tác theo yêu cầu của Khách hàng
 • Quy định về đặt cọc chế tác: Sau khi Quý khách và Kamala thống nhất về mẫu mã và chất liệu của món hàng, Quý khách cần đặt cọc tối thiểu 50% trị giá món hàng qua một trong các hình thức thanh toán được chỉ định tại mục III. Các hình thức thanh toán. Khi nhận được khoản đặt cọc của Quý khách, Kamala sẽ lập biên nhận đặt hàng thể hiện đầy đủ thông tin cam kết giữa hai bên, đồng thời sẽ chuyển mẫu mã và nguyên vật liệu đến bộ phận chế tác. Quý khách sẽ nhận biên nhận đặt hàng tại cửa hàng Kamala. Chúng tôi sẽ thường xuyên thông báo đến Quý khách tình trạng chế tác của món hàng để có thể thực hiện các điều chỉnh nhỏ nếu cần thiết để đảm bảo sản phẩm đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của Quý khách. Khi quá trình chế tác hoàn tất, Kamala sẽ thông báo đến Quý khách kèm theo ảnh chụp thành phẩm. Kamala được phép trưng bày thành phẩm và đăng tải thông tin thành phẩm lên các kênh thông tin của Kamala mà không giới hạn về thời gian hoặc trạng thái thanh toán (vui lòng tham khảo Chính sách Bản quyền của Kamala). Trong trường hợp Quý khách không ưng ý với thành phẩm này và/hoặc không muốn thanh toán phần còn lại của trị giá món hàng, Quý khách và Kamala sẽ đồng thuận về việc xử lý khoản tiền đặt cọc theo quy định ở phần Quy định về hoàn tiền đặt cọc.
 • Quy định về hoàn tất đơn hàng: Nếu Quý khách ưng ý với thành phẩm và thanh toán phần còn lại của trị giá món hàng qua một trong các hình thức thanh toán được chỉ định tại mục III. Các hình thức thanh toán. Quý khách có thể nhận hàng tại cửa hàng hoặc chỉ định Kamala giao hàng đến địa chỉ Quý khách yêu cầu (vui lòng tham khảo Chính sách vận chuyển và giao nhận).
 • Quy định về hoàn tiền đặt cọc: Theo sự đồng thuận của Quý khách và Kamala, khoản tiền đặt cọc có thể chuyển hoàn qua các hình thức chuyển-nhận tiền mà hai bên thống nhất, hoặc Kamala ghi nhận khoản tiền đặt cọc này như khoản thanh toán trước cho các đơn hàng trong tương lai của Quý khách.
 1. Đối với sản phẩm được thiết kế và chế tác sẵn, đang trưng bày và kinh doanh tại cửa hàng
 • Quy định về đặt cọc giữ hàng: Nếu Quý khách ưng ý các sản phẩm đang trưng bày và kinh doanh tại cửa hàng Kamala nhưng chưa thuận tiện cho việc thanh toán 100% trị giá đơn hàng và muốn giữ những sản phẩm đó để chờ thanh toán sau. Quý khách cần đặt cọc tối thiểu 50% tổng trị giá của những sản phẩm cần giữ hàng qua một trong các hình thức thanh toán được chỉ định tại mục III. Các hình thức thanh toán. Khi nhận được khoản đặt cọc của Quý khách, Kamala sẽ lập biên nhận đặt hàng thể hiện đầy đủ thông tin cam kết giữa hai bên. Đồng thời sẽ chuyển các sản phẩm mà Quý khách đã chọn vào khu vực Giữ hàng cho khách trong suốt thời gian cam kết giữ hàng. Quý khách sẽ nhận biên nhận đặt hàng tại cửa hàng Kamala. Chúng tôi sẽ thường xuyên liên lạc để nhắc Quý khách thanh toán phần còn lại trước khi thời gian giữ hàng kết thúc. Khi thời gian giữ hàng kết thúc mà Kamala chưa nhận được khoản tiền thanh toán cho trị giá còn lại của đơn hàng, Quý khách sẽ được thông báo và hai bên đồng thuận về việc xử lý khoản tiền đặt cọc theo quy định ở phần Quy định về hoàn tiền đặt cọc. Tuy nhiên, những món hàng đã được tạm giữ cho Quý khách trong khu vực Giữ hàng cho khách sẽ được chuyển đến các khu vực trưng bày khác theo nhu cầu kinh doanh của Kamala.
 • Quy định về hoàn tất đơn hàng: Khi Quý khách thanh toán phần còn lại của trị giá món hàng qua một trong các hình thức thanh toán được chỉ định tại mục III. Các hình thức thanh toán. Khách hàng có thể nhận hàng tại cửa hàng hoặc chỉ định Kamala giao hàng đến địa chỉ Khách hàng yêu cầu theo (vui lòng tham khảo Chính sách vận chuyển và giao nhận).
 • Quy định về hoàn tiền đặt cọc: Theo sự đồng thuận của Quý khách và Kamala, khoản tiền đặt cọc có thể chuyển hoàn qua các hình thức chuyển-nhận tiền mà hai bên thống nhất, hoặc Kamala ghi nhận khoản tiền đặt cọc này như khoản thanh toán trước cho các đơn hàng trong tương lai của Quý khách.
 1. ĐỐI VỚI KHÁCH MUA HÀNG TRỰC TUYẾN

Những quy định và hình thức thanh toán sau đều được áp dụng thống nhất trên các kênh bán hàng trực tuyến chính thức của Kamala:

 1. Đối với sản phẩm được thiết kế và chế tác theo yêu cầu của Khách hàng:
 • Quy định về đặt cọc chế tác: Sau khi Quý khách và Kamala thống nhất về mẫu mã và chất liệu của món hàng, Khách hàng cần đặt cọc tối thiểu 50% trị giá của món hàng qua một trong các hình thức thanh toán được chỉ định tại mục III. Các hình thức thanh toán. Khi nhận được khoản đặt cọc của Quý khách, Kamala sẽ lập biên nhận đặt hàng thể hiện đầy đủ thông tin cam kết giữa hai bên, đồng thời sẽ chuyển mẫu mã và nguyên vật liệu đến bộ phận chế tác. Quý khách có thể nhận biên nhận đặt hàng tại cửa hàng Kamala hoặc yêu cầu chúng tôi gửi biên nhận đến địa chỉ Quý khách yêu cầu. Chúng tôi sẽ thường xuyên thông báo đến Quý khách tình trạng chế tác của món hàng để có thể thực hiện các điều chỉnh nhỏ nếu cần thiết để đảm bảo sản phẩm đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của Quý khách. Khi quá trình chế tác hoàn tất, Kamala sẽ thông báo đến Quý khách kèm theo ảnh chụp thành phẩm. Kamala được phép trưng bày thành phẩm và đăng tải thông tin thành phẩm lên các kênh thông tin của Kamala mà không giới hạn về thời gian hoặc trạng thái thanh toán (vui lòng tham khảo Chính sách Bản quyền của Kamala). Trong trường hợp Quý khách không ưng ý với thành phẩm này và/hoặc không muốn thanh toán phần còn lại của trị giá món hàng, Quý khách và Kamala sẽ đồng thuận về việc xử lý khoản tiền đặt cọc theo quy định ở phần Quy định về hoàn tiền đặt cọc.
 • Quy định về hoàn tất đơn hàng: Nếu Quý khách ưng ý với thành phẩm và thanh toán phần còn lại của trị giá món hàng qua một trong các hình thức thanh toán được chỉ định tại mục III. Các hình thức thanh toán. Khách hàng có thể nhận hàng tại cửa hàng hoặc chỉ định Kamala giao hàng đến địa chỉ Khách hàng yêu cầu (vui lòng tham khảo Chính sách vận chuyển và giao nhận).
 • Quy định về hoàn tiền đặt cọc: Theo sự đồng thuận của Quý khách và Kamala, khoản tiền đặt cọc có thể chuyển hoàn qua các hình thức chuyển-nhận tiền mà hai bên thống nhất, hoặc Kamala ghi nhận khoản tiền đặt cọc này như khoản thanh toán trước cho các đơn hàng trong tương lai của Quý khách.
 1. Đối với sản phẩm được thiết kế và chế tác sẵn, đang trưng bày và kinh doanh trên các kênh bán hàng trực tuyến của Kamala
 • Quy định về đặt cọc giữ hàng: Nếu Quý khách ưng ý các sản phẩm đang trưng bày và kinh doanh trên các kênh bán hàng trực tuyến của Kamala nhưng chưa thuận tiện cho việc thanh toán 100% trị giá đơn hàng và muốn giữ những sản phẩm đó để chờ thanh toán sau. Quý khách cần đặt cọc tối thiểu 50% tổng trị giá của những sản phẩm cần giữ hàng qua một trong các hình thức thanh toán được chỉ định tại mục III. Các hình thức thanh toán. Khi nhận được khoản đặt cọc của Quý khách, Kamala sẽ lập biên nhận đặt hàng thể hiện đầy đủ thông tin cam kết giữa hai bên. Đồng thời sẽ chuyển các sản phẩm mà Quý khách đã chọn vào khu vực Giữ hàng cho khách trong suốt thời gian cam kết giữ hàng. Quý khách sẽ nhận biên nhận đặt hàng tại cửa hàng Kamala. Chúng tôi sẽ thường xuyên liên lạc để nhắc Quý khách thanh toán phần còn lại trước khi thời gian giữ hàng kết thúc. Khi thời gian giữ hàng kết thúc mà Kamala chưa nhận được khoản tiền thanh toán cho trị giá còn lại của đơn hàng, Quý khách sẽ được thông báo và hai bên đồng thuận về việc xử lý khoản tiền đặt cọc theo quy định ở phần Quy định về hoàn tiền đặt cọc. Tuy nhiên, những món hàng đã được tạm giữ cho Quý khách trong khu vực Giữ hàng cho khách sẽ được chuyển đến các khu vực trưng bày khác theo nhu cầu kinh doanh của Kamala.
 • Quy định về hoàn tất đơn hàng: Khi Quý khách thanh toán phần còn lại của trị giá món hàng qua một trong các hình thức thanh toán được chỉ định tại mục III. Các hình thức thanh toán. Quý khách có thể nhận hàng tại cửa hàng hoặc chỉ định Kamala giao hàng đến địa chỉ Quý khách yêu cầu (vui lòng tham khảo Chính sách vận chuyển và giao nhận).
 • Quy định về hoàn tiền đặt cọc: Theo sự đồng thuận của Quý khách và Kamala, khoản tiền đặt cọc có thể chuyển hoàn qua các hình thức chuyển-nhận tiền mà hai bên thống nhất, hoặc Kamala ghi nhận khoản tiền đặt cọc này như khoản thanh toán trước cho các đơn hàng trong tương lai của Quý khách.
 1. CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN
 1. Đối với khách mua hàng tại cửa hàng

Thanh toán tiền mặt:

 • Thanh toán bằng tiền mặt cho nhân viên thu ngân tại cửa hàng Kamala.

Thanh toán phi tiền mặt:

 • Chuyển khoản đến

Tên chủ tài khoản:

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ KAMALA

Số tài khoản:

0371000457055

Ngân hàng:

Tại ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh Tân Định, TP. HCM

 • Quẹt thẻ trên máy POS: chấp nhận các loại ghi nợ/thẻ tín dụng/thẻ trả trước nội địa (ATM) hoặc quốc tế (VISA, MasterCard, JCB)
 1. Đối với khách mua hàng trực tuyến

Thanh toán tiền mặt (COD) chỉ áp dụng tại khu vực TP. HCM:

 • Thanh toán bằng tiền mặt cho nhân viên giao hàng của Kamala.

Thanh toán phi tiền mặt:

 • Chuyển khoản đến

Tên chủ tài khoản:

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ KAMALA

Số tài khoản:

0371000457055

Ngân hàng:

Tại ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh Tân Định, TP. HCM

Khi có nhu cầu tư vấn hoặc giải đáp thắc mắc về Quy định và Hình thức thanh toán này, kính mời Quý khách liên hệ với Kamala theo:

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ KAMALA

Địa chỉ: 45 đường 3/2, phường 11, quận 10, TP. HCM

Số điện thoại: 0913.9200.45

Email thông tin hỗ trợ khách hàng: info@kamala.vn

Average: 2.9 (14 votes)
: