Phương thức liên hệ

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ KAMALA

Địa chỉ: 45 đường 3/2, Phường 11, Quận 10 , TP. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0913.9200.45

Email thông tin hỗ trợ khách hàng: info@kamala.vn

Website chính thức: www.kamala.vn

Fanpage chính thức: www.facebook.com/shopkamala / https://www.facebook.com/Kamala.Jewelry/

Instagram chính thức: www.instagram.com/kamala.vn

Average: 2.8 (10 votes)
: