Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

 1. GIỚI THIỆU

Trang web thương mại điện tử www.kamala.vn mong muốn đem lại cho Người dùng một tiện ích mua sắm trực tuyến tin cậy, tiết kiệm và thân thiện dựa trên sự thấu hiểu Khách hàng và Người tiêu dùng. Chúng tôi nhận thấy Người dùng có sử dụng trang web thương mại điện tử để tìm kiếm thông tin và mua sắm nhưng không phải ai cũng mong muốn chia sẻ thông tin cá nhân của mình. Chúng tôi, Hộ Kinh Doanh Ka Ma La là đơn vị chủ quản của trang web thương mại điện tử www.kamala.vn luôn tôn trọng quyền riêng tư của Người dùng, của Khách hàng và của Người tiêu dùng. Chúng tôi cam kết tuân thủ những quy định và quy trình thực hành bảo mật thông tin cá nhân của Người dùng, của Khách hàng và của Người tiêu dùng khi sử dụng, thực hiện giao dịch mua sắm trên trang web thương mại điện tử www.kamala.vn.

 Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này bao gồm các nội dung:

Các thuật ngữ Người dùng, Khách hàng và Người tiêu dùng sau đây được gọi chung là Quý khách.

SỰ CHẤP THUẬN

Bằng việc cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của Quý khách, sử dụng trang web thương mại điện tử www.kamala.vn, Quý khách đồng ý rằng các thông tin cá nhân của Quý khách sẽ được thu thập, sử dụng như được nêu trong Chính Sách này. Nếu Quý khách không đồng ý với bất kỳ khoản mục quy định nào trong Chính Sách này, Quý khách dừng cung cấp cho chúng tôi bất cứ thông tin cá nhân nào và/hoặc sử dụng các quyền được nêu tại Mục VII dưới đây.

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện đối với Chính Sách này vào bất kỳ thời điểm nào. Chúng tôi khuyến cáo Quý khách thường xuyên xem lại Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này để có những cập nhật mới nhất nhằm đảm bảo Quý khách biết và thực hiện quyền quản lý thông tin cá nhân của Quý khách.

MỤC ĐÍCH THU THẬP

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân cần thiết chỉ nhằm phục vụ cho các mục đích:

 • Đơn Hàng: Xử lý các vấn đề liên quan đến đơn đặt hàng của Quý khách;
 • Duy Trì Tài Khoản: Để tạo và duy trì tài khoản của Quý khách, chúng tôi sử dụng thông tin của Quý khách cho việc ghi nhận và xử lý các giao dịch, bao gồm cả các chương trình khách hàng thân thiết hoặc các chương trình thưởng đi kèm với tài khoản của Quý khách;
 • Dịch Vụ Người Tiêu Dùng, Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng: Ghi nhận kèm theo các thông tin yêu cầu tư vấn, khiếu nại và phản hồi của Quý khách;
 • Cá Nhân Hóa: Chúng tôi có thể tổ hợp và phân tích dữ liệu được thu thập để có một cái nhìn hoàn chỉnh hơn về một người dùng, từ đó cho phép chúng tôi phục vụ tốt hơn với sự cá nhân hóa tốt nhất ở các khía cạnh, bao gồm nhưng không giới hạn:
 • Để cải thiện và cá nhân hóa trải nghiệm của Quý khách trên trang web thương mại điện tử www.kamala.vn.
 • Để cải thiện các tiện ích, dịch vụ, điều chỉnh chúng cho phù hợp với các nhu cầu được cá thể hóa và đi đến những ý tưởng dịch vụ mới.
 • Để phục vụ Quý khách với những giới thiệu, đề xuất mua sắm và sử dụng; được điều chỉnh phù hợp với sự quan tâm của Quý khách.
 • An Ninh: Cho các mục đích ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng.
 • Theo Yêu Cầu Của Pháp Luật: Tùy theo quy định của pháp luật vào từng thời điểm, chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ và cung cấp theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

PHẠM VI THU THẬP

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của Quý khách khi:

 • Quý khách trực tiếp cung cấp cho chúng tôi

Đó là các thông tin cá nhân Quý khách cung cấp cho chúng tôi được thực hiện chủ yếu trên trang web thương mại điện tử www.kamala.vn bao gồm: họ tên, địa chỉ thư điện tử (email), số điện thoại, địa chỉ, thông tin đăng nhập tài khoản bao gồm bất kỳ thông tin cần thiết để thiết lập tài khoản. Ví dụ như tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, ID/địa chỉ đăng nhập và câu hỏi/trả lời an ninh.

 • Quý khách tương tác với chúng tôi

Chúng tôi sử dụng cookies và công nghệ tracking để thu thập một số thông tin khi Quý khách tương tác trên trang web thương mại điện tử www.kamala.vn.

 • Từ những nguồn hợp pháp khác

Chúng tôi có thể sẽ thu thập thông tin cá nhân từ các nguồn hợp pháp khác.

THỜI GIAN LƯU TRỮ

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ hoặc khách hàng tự đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Trong mọi trường hợp, thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của www.kamala.vn.

KHÔNG CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của Quý khách cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ một số hoạt động cần thiết dưới đây:

 • Các đố