Kamala tours

Kamala Tours đặc biệt Quy Nhơn Tháng Vu lan báo hiếu

Kamala Tours đặc biệt Quy Nhơn Tháng Vu lan báo hiếu

Tour dành cho gia đình 1 chuyến An yên

Kamala tours:  tìm về trú xứ Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma XIV

Kamala tours: tìm về trú xứ Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma XIV

Một lần ở Dharamsala, tôi hỏi Ngài Yangten Rinpoche, vị Thầy Thị giả của Đức Đạt Lai Lạt Ma rằng ở Dharamsala điều gì là đặc biệt nhất khiến biết bao vị chính khách, lãnh đạo các quốc gia và những dòng người khắp nơi trên thế giới đã không ngại đường rất xa tìm về rặng núi Himalaya vùng Dharamsala hẻo lánh này? Yangten Rinpoche trả lời: "Dharamsal đặc biệt bởi nơi này là trú xứ của Đức Đạt lai Lạt Ma XIV, tìm về Dharamsala chính là tìm về sự bình an trong tâm".