công đức

Tri ân công đức các đóng góp của quý anh chị cho phòng khám sức khoẻ Tăng đoàn của Mật viện Gyudmed, Ấn Độ

Tri ân công đức các đóng góp của quý anh chị cho phòng khám sức khoẻ Tăng đoàn của Mật viện Gyudmed, Ấn Độ

Cả nhà thương mến, Kamala xin báo cáo tổng kết danh sách đóng góp cúng dường của Quý anh chị trong tuần lễ Saga Dawa- cát tường chi tiết như sau