Tag
Vòng tay Variscite phối Thạch anh đỏ

Vòng tay Variscite phối Thạch anh đỏ

một tháng trước

Vòng tay Variscite (8-9 li) phối Thạch anh đỏ (10 li) cùng đệm bạc cao cấp.

Vòng tay Chung Dzi 3 mắt Variscite

Vòng tay Chung Dzi 3 mắt Variscite

một tháng trước

Vòng tay Chung Dzi 3 mắt (12x16 li) phối 21 viên đá Variscite (8 li) cùng đệm bạc cao cấp.

Vòng tay Fluorite phối Variscite

Vòng tay Fluorite phối Variscite

một tháng trước

Vòng tay 19 viên Variscite (8li) phối Fluorite (32x18,5li) cùng móc bạc cao cấp