Tag
Vòng tay Dzi 12 mắt phối San hô đen

Vòng tay Dzi 12 mắt phối San hô đen

một tháng trước

Vòng tay Ngọc Dzi 12 mắt (55x12 li) phối San hô đen (10 li), Chung Dzi 3 mắt (23x15 li) cùng Chung Dzi Bình Báu trường Thọ (23x15 li).

Dây cổ ngọc Dzi 12 mắt phối san hô đỏ

Dây cổ Ngọc Dzi 12 mắt phối San hô đỏ

2 tháng trước

Ngọc Dzi cổ 12 mắt tượng trưng cho Thập Nhị Nhân Duyên. Quán sát được Duyên là bạn đã hiểu được về mình, về người. Bạn không còn lo âu, sợ hãi, niềm vui luôn lan tỏa trong tâm trí ở mọi lúc mọi nơi.