Tag
Tri ân công đức các đóng góp của quý anh chị cho Phòng khám sức khoẻ Tăng đoàn

Tri ân công đức các đóng góp của quý anh chị cho Phòng khám sức khoẻ Tăng đoàn

11 ngày trước

Tri ân công đức các đóng góp của quý anh chị cho Phòng khám sức khoẻ Tăng đoàn của mật viện Gyudmed, Ấn Độ

Mề đay vàng Tri ân "Chung tay xây đắp, cùng nhau tỏa sáng"

Mề đay vàng Tri ân "Chung tay xây đắp, cùng nhau tỏa sáng"

12 ngày trước

Thành tựu mà chúng ta có được là kết quả của nỗ lực, đóng góp, cống hiến từ đội ngũ cộng sự. Một lời Tri Ân để những anh chị em trong doanh nghiệp cảm thấy được thấu hiểu, sẻ chia thật sự cần thiết, làm ấm lòng tất cả mọi người.