Tag
Chuỗi vòng cổ Thạch anh hồng

Chuỗi vòng cổ Thạch anh hồng phối Garnet

một tháng trước

Chuỗi vòng cổ Thạch anh hồng (4.5 li)

Vòng tay Thạch anh hồng phối Garnet

Vòng tay Thạch anh hồng phối Garnet

một tháng trước

Vòng tay Thạch anh hồng (4.5 li), Garnet (7.5 li).


Chuỗi dây cổ Thạch anh hồng Madagascar

một tháng trước

Thạch anh hồng đem đến niềm vui cho những người đã tổn thất vì tình yêu, hay chưa từng trải nghiệm tình yêu. Thiếu thốn và mất mát yêu thương làm cho họ đau buồn và mất cân bằng cảm xúc. Thạch anh hồng giúp họ chữa lành những vết thương.