Tag
Chuỗi mala Agate vàng phối Pháp khí Kim Cang

Chuỗi mala Agate vàng phối Pháp khí Kim Cang

một tháng trước

Chuỗi mala Agate vàng (8.5-9 li) phối Sunstone (10 li), Citrine (6 li), Kim Cang vàng 18k, đệm trang trí bạc 925.