Tag
Tài bảo Thiên Vương bảo hộ và gia tăng sự giàu có

Tài bảo Thiên Vương bảo hộ và gia tăng sự giàu có

7 ngày trước

Tài Bảo Thiên Vương là vị Bồ tát từ bi, bảo hộ cho sự giàu có, phúc lành và thịnh vượng, ổn định vật chất và tinh thần, giúp chúng sanh thoát khỏi khổ đau về tài chính, giải trừ nghiệp xấu từ quá khứ, gia tăng sự giàu có…