Tag
Vòng tay Dzi 3 mắt phối Lưu ly đen và San hô đỏ

Vòng tay Dzi 3 mắt phối Lưu ly đen và San hô đỏ

24 ngày trước

Vòng tay Dzi 3 mắt kích thước (49,5x11,5 li) phối 2 viên San hô đỏ (8 li) cùng 17 viên Lưu ly đen (6 li), đã được ban phúc gia trì bởi một vị Lama tôn quý vùng Himalaya với năng lượng tràn đầy yêu thương, bình an và trí tuệ.

Chuỗi vòng cổ Dzi 3 mắt phối Lưu ly đen

Chuỗi vòng cổ Dzi 3 mắt phối Lưu ly đen

24 ngày trước

Chuỗi vòng cổ Dzi 3 mắt kích thước (48x11,5 li) phối 54 viên Lưu ly đen (6 li) cùng 1 viên Onyx (10 li), đã được ban phúc gia trì bởi một vị Lama tôn quý vùng Himalaya với năng lượng tràn đầy yêu thương, bình an và trí tuệ.

Chuỗi vòng cổ Ngọc Dzi 3 mắt phối Lưu ly đen

Chuỗi vòng cổ Chung Dzi 3 mắt phối Lưu ly đen

một tháng trước

Chuỗi vòng cổ Chung Dzi 3 mắt (16x13 li), phối 50 viên Lưu ly đen (6 li)

Vòng tay Ngọc Dzi 3 mắt phối Lưu ly

Vòng tay Ngọc Dzi 3 mắt phối Lưu ly

một tháng trước

Vòng tay Dzi 3 mắt (37,5x11 li) phối 22 viên Lưu ly (6li)

Chuỗi vòng cổ Ngọc Dzi 3 mắt phối Lưu ly Onyx

Chuỗi vòng cổ Ngọc Dzi 3 mắt phối Lưu ly Onyx

một tháng trước

Chuỗi vòng cổ Dzi 3 mắt (39x11,5 li), phối 54 viên Lưu ly (6li), 1 viên Onyx (10li)