Tag
Mề đay Ngọc Dzi 5 mắt Ngũ Trí Như Lai

Mề đay Ngọc Dzi 5 mắt Ngũ Trí Như Lai

một tháng trước

Ngọc Dzi 5 mắt từ xứ tuyết Himalaya trong dân gian, Dzi 5 mắt tượng trưng cho Đa Văn Thiên Vương ở phía Bắc núi Tu Di, mang đến giàu có, may mắn, tuổi thọ, hoàn mỹ và hạnh phúc vô tận.

Chuỗi vòng cổ Ngọc Dzi cổ 5 mắt đính Turquoise San hô

Chuỗi vòng cổ Ngọc Dzi cổ 5 mắt đính Turquoise San hô

một tháng trước

Ngọc Dzi 5 mắt từ xứ tuyết Himalaya trong dân gian, Dzi 5 mắt tượng trưng cho Đa Văn Thiên Vương ở phía Bắc núi Tu Di, mang đến giàu có, may mắn, tuổi thọ, hoàn mỹ và hạnh phúc vô tận.