Tag
Ngọc Dzi viên kim cương từ tây tạng huyền bí

Ngọc Dzi - Viên Kim Cương Từ Tây Tạng Huyền Bí

7 ngày trước

Ngọc Dzi (Đá Dzi) Có nhiều tiêu chí để xác định ngọc dzi gồm các dấu hiệu phong trần mòn theo ngày tháng, chấm thủy ngân, hình mờ, dấu hiệu rồng tròn, màu sắc thân ngọc, hoa văn mặt, mức độ hoàn hảo…