Tag
Ngọc Dzi 21 mắt Miệng ngậm ngọc thân rồng lượn

Ngọc Dzi 21 mắt Miệng ngậm ngọc thân rồng lượn

một tháng trước

Ngọc dzi 21 mắt còn gọi là viên đá của những điều ước. Đặc biệt hơn ở viên ngọc dzi 21 mắt này còn mang hình cá chép miệng ngậm hạt ngọc tròn, trên thân là hình Rồng cuộn ẩn hiện tự nhiên biểu tượng Cá chép ngậm ngọc vượt vũ môn hóa Rồng. Truyền...