Tag
Hành trình tâm linh đến Dharamsala trú xứ thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma XIV

Hành trình tâm linh đến Dharamsala trú xứ thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma XIV

5 ngày trước

Vùng đất an yên Dharamsala của Himalaya sở dĩ đặc biệt bởi nơi này là trú xứ của Đức Đạt Lai Lạt Ma XIV.