Tag
Dây treo Hổ phách cổ Tây Tạng

Dây treo Hổ phách cổ Tây Tạng

một tháng trước

Vòng tay Hổ phách cổ Tây Tạng (50x34,5 li) phối 2 viên Lưu ly (9 li), 1 viên Green Onyx (14x13 li), 1 viên mắt cọp (14,5 li), 1 viên ngọc Myanmar (12 li), 1 viên Tibet (16 li), đã được ban phúc gia trì bởi một vị Lama tôn quý vùng Himalaya với...