Tag
Tri ân công đức các đóng góp của quý anh chị cho Phòng khám sức khoẻ Tăng đoàn

Tri ân công đức các đóng góp của quý anh chị cho Phòng khám sức khoẻ Tăng đoàn

5 ngày trước

Tri ân công đức các đóng góp của quý anh chị cho Phòng khám sức khoẻ Tăng đoàn của mật viện Gyudmed, Ấn Độ