Tag
Mề đay Dzambala Bồ Tát Hoàng Thần Tài

Trang sức đá may mắn cho ngày vía thần tài

8 ngày trước

Theo tục lệ hằng năm, ngày mùng 10 tháng Giêng là ngày vía Thần Tài. Nhiều gia đình tổ chức cúng Thần Tài rất chu đáo, bên cạnh đó là mua sắm vàng và trang sức đá bằng vàng để cầu may mắn về tiền tài, cát tường và thịnh vượng.