Mề đay Agate Đức Phật Đại Nhật Như Lai, vàng 18k - MN0613

Mề đay Agate Đức Phật Đại Nhật Như Lai, vàng 18k - MN0613

Mề đay Agate Đức Phật Đại Nhật Như Lai, vàng 18k - MN0613

0
No votes yet

Mề đay Agate trắng hình Đức Phật Đại Nhật Như Lai, kích thước (36x23 li), vàng 18k, đã được ban phúc gia trì bởi một vị Lama tôn quý vùng Himalaya với năng lượng tràn đầy yêu thương, bình an và trí tuệ.


Mề đay Agate mang hình tượng Đức Phật Đại Nhật Như Lai

Mề đay hình Phật,