Mề đay Agate Đức Hư Không Tạng Bồ Tát - MN0615

Mề đay Agate Đức Hư Không Tạng Bồ Tát - MN0615

Mề đay Agate Đức Hư Không Tạng Bồ Tát - MN0615

0
No votes yet

Mề đay Agate trắng hình Đức Hư Không Tạng Bồ Tát, kích thước (36,5x24 li), đã được ban phúc gia trì bởi một vị Lama tôn quý vùng Himalaya với năng lượng tràn đầy yêu thương, bình an và trí tuệ.


Mề đay Agate mang hình tượng Đức Hư Không Tạng Bồ Tát

Mề đay hình Phật, Bồ tát có năng lực bảo hộ rất lớn, che chắn khỏi chướng ngại, năng lượng tiêu cực, đem lại sự bình an để thân tâm an lạc, hỗ trợ sự nghiệp, công danh đều luôn thành đạt, như ý.

Mề đay Agate cao cấp chạm khắc hình Đức Hư Không Tạng B